CONTACT
Contact us
Trefl SA Head Office
ul. Kontenerowa 25
81-155 Gdynia
Polska

+48 58 66 67 333
trefl@trefl.com

B2B SERVICE
+48 58 66 67 161
factory@trefl.com

Kontakt dla mediów
+48 500 283 475
press@trefl.com
Branches
Azja, Singapur
salesasia@trefl.com

TREFL GMBH
Niemcy, Bremen
+48 5456 96030
treflgmbh@trefl.com

CTW TOYS CZ S.R.O
Czechy, Praga
+420 774 408 997
sales@ctwtoys.cz
Spółka wpisana jest do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000036560, NIP 585-13-57-118, REGON 191928047, Numer rejestru BDO 000004494. Kapitał zakładowy 25 812 800,00 zł, wpłacony w całości.
GET IN TOUCH

    Podane przez Pana/Panią dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu odpowiedzi na zapytanie skierowane do nas za pomocą formularza. Brak wyrażenia zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych w celach marketingowych oraz na kontakt za pomocą telekomunikacyjnych urządzeń końcowych będzie skutkować brakiem możliwości przedstawienia pełnej oferty usług/produktów NAZWA FIRMY.
    POLITYKA PRYWATNOŚCI