Rodo

Przyjmuję do wiadomości, że administratorem podanych przeze mnie danych osobowych jest TREFL SA z siedzibą w Gdyni. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora. Dane osobowe są przetwarzane w celu odpowiedzi na zapytanie skierowane do nas za pomocą formularza. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do terminu zakończenia korespondencji w sprawie, której dotyczy zgłoszenie. Przysługuje Pani/Panu prawo: żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych są podmioty, które wspierają nas w prowadzeniu serwisu WWW i dostawcy usług poczty elektronicznej. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich. Podanie danych jest dobrowolne. Przetwarzając Pani/Pana dane osobowe nie stosujemy profilowania ani nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany.